Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία, Σύρος Κυκλάδων

Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε.

Η Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. είναι τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου του νομού Κυκλάδων, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη & την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Στοχεύουμε στη βέλτιστη ποιότητα κατασκευής σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας. Παράλληλα, στόχος της Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. είναι ο συνδυασμός της βέλτιστης δυνατής ποιότητας και του ελάχιστου δυνατού κόστους, παράγοντες πολύ σημαντικοί σε κάθε κατασκευή, καθώς οι εσφαλμένες επιλογές οδηγούν σχεδόν απαρέγκλιτα σε εκπτώσεις της ποιότητας και διόγκωση του συνολικού κόστους, καθώς προκύπτουν αστοχίες υλικών, εκ των υστέρων αναγνωρίσεις σφαλμάτων και συνεπώς ανάγκη συχνής αντικατάστασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η άψογη οργάνωση, βοηθά στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου, τα συνεργεία, τα οποία αποτελούνται από έμπειρους εργοδηγούς, τεχνίτες, βοηθούς και εργατικό προσωπικό, ο μηχανικός εξοπλισμός, καθώς και η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας (παράγοντες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε σύγχρονη τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία), εγγυώνται την επίτευξη των στόχων μας.

Συνοπτικά, οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Ανάληψη δημοσίων έργων
  • Ανάληψη ιδιωτικών έργων
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Μελέτες ΚΕΝΑΚ
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ΑΠΕΚ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. (Ανάκτηση αδρανών υλικών)

Ενεργειακός επιθεωρητής Σύρος

Τα σχόλια έχουν κλείσει.