Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία ΣΥΡΟΣ

Η τεχνική  - κατασκευαστική εταιρεία Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τους Απόστολο Φ. Κοπανιτσάνο, Φώτη Ε. Κοπανιτσάνο και Φώτη Α. Κοπανιτσάνο μετά από επιτυχημένη πορεία είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι τεχνικών εταιρειών.

Από την ίδρυσή της ως σήμερα, ασχολείται με τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και τη διαχείριση ολοκληρωμένων και βιώσιμων τεχνικών έργων όπως τα οικοδομικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας της Σύρου και των Κυκλάδων.

Η εταιρεία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξεως για δημόσια έργα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, καθώς και για έργα οδοποιίας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται, επιπλέον, σε όλο το φάσμα μελέτης και κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών ιδιωτικών έργων (Μονοκατοικίες, Πολυκατοικίες, Οικιστικά Συγκροτήματα, Εργοστάσια, Συγκροτήματα Γραφείων).

 Grafeio

Τα σχόλια έχουν κλείσει.