Τεχνικός Εξοπλισμός

Η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατασκευή των έργων χρησιμοποιεί ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο συντηρεί, ανανεώνει και εκσυγχρονίζει συνεχώς με την αγορά νέων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των εκτελούμενων έργων, σκοπεύοντας στην αποτελεσματική και με χαμηλό κόστος εκτέλεσης των έργων.

Διαθέτοντας ικανό αριθμό οχημάτων – μηχανημάτων και κυρίως υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε τη δυνατότητα, την πείρα και τη γνώση να ανταποκριθούμε σε κάθε έργο με συνέπεια στους χρόνους, στον οικονομικό προϋπολογισμό του πελάτη και στο περιβάλλον, όπως:

  • Κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Εκσκαφές κτιρίων
  • Κατασκευή γηπέδων
  • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Ανυψώσεις αντικειμένων
  • Μεταφορές υλικών και μπαζών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μηχανήματα της εταιρείας:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.