Φορτωτής BOBCAT 743

Η εταιρεία διαθέτει τρεις μικρούς ελαστικοφόρους φορτωτές. Η κύρια εργασία των φορτωτών είναι η φόρτωση υλικών και η εκφόρτωσή τους στον χώρο παραγωγής ή στο όχημα μεταφοράς.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο φορτωτής Bobcat 743:

 

Επιστροφή στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.