Μηχανήματα συμπύκνωσης

Σε δομικές εργασίες, όπως επιχώματα, υποβάσεις, βάσεις κλπ, χρειάζεται ομοιόμορφη συμπύκνωση του εδάφους κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Με τη συμπύκνωση του εδάφους επιτυγχάνεται ο περιορισμός του όγκου των πόρων  με αποτέλεσμα να αυξάνει η αντοχή του εδάφους, λόγω της συνεκτικότερης υφής του.

Η συμπύκνωση των εδαφών γίνεται με εφαρμογή ενέργειας με τρεις διαφορετικούς τρόπους και διακρίνεται ανάλογα με τη διάρκεια των τάσεων που εφαρμόζονται. Αυτές οι τάσεις είναι:

  1. Πίεση (κυλίνδρωση)
  2. Δόνηση
  3. Κρούση

Η κυλίνδρωση γίνεται με κοινούς οδοστρωτήρες, η δόνηση γίνεται με δονητικές πλάκες και η κρούση με διάφορους τύπους κοπάνων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ο οδοστρωτήρας BOMAC και η δονητική πλάκα της εταιρείας:

 

Επιστροφή στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.