Φορτωτής BOBCAT S300 με οδοντωτό τροχό με βίντια (Wheel Saw)

Η εταιρεία διαθέτει τρεις μικρούς ελαστικοφόρους φορτωτές. Η κύρια εργασία των φορτωτών είναι η φόρτωση υλικών και η εκφόρτωσή τους στον χώρο παραγωγής ή στο όχημα μεταφοράς.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο φορτωτής BOBCAT S300.

Στον φορτωτή BOBCAT S300 μπορεί να τοποθετηθεί ένα από τα πλέον επιτυχηµένα εξαρτήµατα που παρουσίασε η Bobcat στην παγκόσµια αγορά και είναι οι οδοντωτοί τροχοί για κατασκευή αυλακών σε σκληρά εδάφη. Το εξάρτηµα αυτό εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες πελατών που χρειάζονται µεγάλη απόδοση, υψηλή παραγωγικότητα και χαµηλό κόστος λειτουργίας για διάνοιξη αυλακών σε πολύ σκληρά εδάφη. Είναι το καταλληλότερο εξάρτηµα για επισκευές οδών, τοποθέτηση δικτύων (νερού, ηλεκτρισµού, αερίου, τηλεπικοινωνιών & οπτικών ινών) ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κοπή και την προετοιµασία εκσκαφής πλατιών αυλακών. Ενδείκνυται για κοπή & εκσκαφή σε κάθε έδαφος, άσφαλτο, µπετόν, βράχο, γρανίτη κλπ µε δυνατότητα εκσκαφής βάθους έως 60cm.

 

Επιστροφή στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.