Εκσκαφέας Caterpillar 303C CR

Η εταιρεία διαθέτει δύο μικρούς ερπυστριοφόρους εκσκαφείς. Κύριο έργο έχουν την εκσκαφή του εδάφους και την μετακίνηση και απόθεσή του σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Τα χαρακτηριστικά των ερπυστριοφόρων εκσκαφέων είναι:

  • Μπορούν να κινηθούν σε μαλακά ή υγρά εδάφη
  • Εργάζονται σε έδαφος με αιχμηρές πέτρες και σε αντίξοες συνθήκες
  • Μπορούν να αναρριχώνται σε κλίση μέχρι 40%
  • Εκτελούν στροφή σε μικρό χώρο

Παρακάτω παρουσιάζεται ο εκσκαφέας Caterpillar 303C CR:

 

Επιστροφή στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.