Έργα

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται τόσο στο χώρο των δημοσίων έργων όσο και των ιδιωτικών.

Με εφόδιο το εργοληπτικό της πτυχίο, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πρωταγωνιστεί στα δημοπρατούμενα από το Δημόσιο έργα στην περιοχή των Κυκλάδων. Η ποιοτική, συνεπής και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση δημοσίων έργων στο σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού φάσματος, της έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία. Ακολουθούν ενδεικτικά δημόσια έργα:

                

     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ               ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ                       Η/Μ                         ΟΔΟΠΟΙΙΑ                    ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Παράλληλα, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ασχολείται με όλο το φάσμα των ιδιωτικών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και σε κάθε είδους ανακαινίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δωμάτων συνεργαζόμενη με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Ακολουθούν ενδεικτικά ιδιωτικά έργα:

                    

         ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ                            ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ                       ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

Επιπλέον, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επενδύει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τον Δεκέμβριο του 2011 υπόγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη Δ.Ε.Η. για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ρηχωπό Άνω Σύρου. Τον Ιούλιο 2012 το φωτοβολταϊκό πάρκο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε με τη Δ.Ε.Η.

                                                                          ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.