ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Επιστροφή στα ΕΡΓΑΗλεκτροφωτισμός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Τήνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Basket – Volley) στη θέση Βαγιά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        13/04/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     12/07/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη ηλεκτροφωτισμού γηπέδων basket-volley του Δημοτικού Αθλητικού κέντρου Δήμου Τήνου, που έχει σαν στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των χώρων των γηπέδων, τον επαρκή φωτισμό των γηπέδων και τον επαρκή φωτισμό του χώρου του parking. Οι εργασίες περιλαμβάνουν σκυροδέματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις και μεταλλικές κατασκευές.
 
 
Επιστροφή στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ


Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα για το νέο Δημαρχείο Δήμου Τήνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        20/02/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     10/05/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα. Ο νέος ανελκυστήρας είναι υδραυλικός, τεσσάρων θέσεων με μήκος διαδρομής περίπου στα 10 m και η χρήση του είναι για μεταφορά προσώπων. Οι διαστάσεις  του φρέατος βασει του οποίου έχουν διαμορφωθεί και οι διαστάσεις του θαλάμου, αλλά και το ωφέλιμο έχουν υπολογιστεί για 5 έως 7 άτομα με μέσο βάρος ατόμου τα 75 kg. Η θέση του μηχανοστασίου βρίσκεται στο πάνω μέρος της οικοδομής.
 
Επιστροφή στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ


Ανακατασκευή αντλιοστασίων και τοποθέτηση νέων αντλιών ΤΔ Ποσειδωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        08/09/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     06/01/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την ανακατασκευή αντλιοστασίων και τοποθέτηση νέων αντλιών ΤΔ Ποσειδωνίας που περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλαιών εγκατεστημένων αντλίων, σωληνώσεων συλλεκτών, ηλεκτρικών πινάκων, αυτοματισμών και βάσεων αυτών από σκυρόδεμα, εξ αρχής συναρμολόγηση -εγκατάσταση όλων των νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για την κατασκευή δυο νέων συλλεκτών και τοποθέτηση σε νέες βάσεις των τεσσάρων νέων αντλητικών συγκροτημάτων και σύνδεση με τη δεξαμενή.
 
Επιστροφή στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ


Ανακατασκευή αντλιοστασίων και τοποθέτηση νέων αντλιών ΤΔ Βάρης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        08/09/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     06/12/2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την ανακατασκευή αντλιοστασίων και τοποθέτηση νέων αντλιών ΤΔ Βάρης που περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλαιών εγκατεστημένων αντλίων, σωληνώσεων συλλεκτών, ηλεκτρικών πινάκων, αυτοματισμών και βάσεων αυτών από σκυρόδεμα, εξ αρχής συναρμολόγηση -εγκατάσταση όλων των νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για την κατασκευή δυο νέων συλλεκτών και τοποθέτηση σε νέες βάσεις των τεσσάρων νέων αντλητικών συγκροτημάτων και σύνδεση με τη δεξαμενή.
 
Επιστροφή στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ


Θέρμανση Δημοτικού Σχολείου Ν. Κύθνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        18/05/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     27/05/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την αντικατάσταση α)λέβητα, καυστήρα και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του λεβητοστασίου όπως αυτά περιγράφονται στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης, β)την αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με νέα τύπου panel ίδιας θερμαντικής απόδοσης με τους απαραίτητους διακόπτες και εξαεριστικά,  γ)την μετατροπή των σωληνώσεων για την σύνδεση των νέων σωμάτων με το δίκτυο θέρμανσης, δ) τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών θερμαντικών σωμάτων και του λεβητοστασίου.
 
Επιστροφή στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.