ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Επιστροφή στα ΕΡΓΑΕπισκευή ξύλινης προβλήτας στο Αχλάδι ν. Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        23/07/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     20/09/2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή ξύλινης προβλήτας στο Αχλάδι ν. Σύρου που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση όλων των κατακόρυφων ξύλινων στοιχείων που συγκρατούν την προβλήτα, τα οποία έχουν προσβληθεί από σκουλίκι με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η διάμετρος αυτών.
 
 
Επιστροφή στα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Επισκευή κρηπιδότοιχου λιμένα Ερμούπολης Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        23/10/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     17/11/2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή κρηπιδοτοίχου λιμένα Ερμούπολης Σύρου.
 
Επιστροφή στα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Εκβάθυνση τμήματος λιμενολεκάνης λιμένα Ερμούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        15/10/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     29/10/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την εκβάθυνση τμήματος της λιμενολεκάνης λιμένα Ερμούπολης.
 
Επιστροφή στα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Διαπλάτυνση και προστασία με Φ.Ο. παραλιακού δρόμου Βουρκαρίου Κέας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        13/10/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     11/03/2009
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την διαπλάτυνση και την προστασία με φυσικούς ογκόλιθους του παραλιακού δρόμου στον όρμο Βουρκαρίου ν. Κέας
 
Επιστροφή στα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.