Θερμομονώσεις

Ο τομέας των κτηρίων αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα λόγω μερικής ή παντελούς έλλειψης θερμομόνωσης.

Η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και θερμομόνωση (εσωτερική ή εξωτερική) δώματος, συνεργαζόμενη με το πρόγραμμα επιδοτήσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εταιρεία μας ακολουθεί την παρακάτω μέθοδο κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος:

 • Προετοιμασία επιφάνειας.
 • Τοποθέτηση οδηγού στήριξης αλουμινίου.
 • Εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης ή ινοπλισμένης, ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης  σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης για την κόλλησή τους στην τοιχοποιία.
 • Μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά βύσματα.
 • Ενισχύσεις άκρων και ανοιγμάτων με ειδικά τεμάχια.
 • Τοποθέτηση κονίας συγκόλλησης και τοποθέτηση οπλισμού (υαλόπλεγμα).
 • Εφαρμογή λευκού ή έγχρωμου τελικού αδιάβροχου επιχρίσματος.

Παρακάτω παρουσιάζονται έργα μας εξωτερικής θερμομόνωσης:

Εξωτερική θερμομόνωση σε οικία στην Ερμούπολη

Εξωτερική Θερμομόνωση Δώματος

Η εταιρεία μας ακολουθεί την παρακάτω μέθοδο κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα:

 • Καλός καθαρισμός της επιφάνειας.
 • Επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος για δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 • Τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm.
 • Πριν την διάστρωση του ελαφροσκυροδέματος ελέγχονται οι υπάρχουσες κλίσεις της κατασκευής. Στην συνέχεια τοποθετούνται οδηγοί από νήμα που ορίζουν τις κλίσεις που θα δημιουργηθούν με το ελαφροσκυρόδεμα. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρούν δομικού πλέγματος και διάστρωση ελαφροσκυροδέματος πάχους 8cm με χρήση αντλίας.
 • Μετά το στέγνωμα του ελαφροσκυροδέματος γίνεται περιμετρική και σταυρωτή κατασκευή αρμών για να προφυλαχθεί από τις συστολές – διαστολές του. Η πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδική μαστίχη.
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας με εφαρμογή υβριδικού στεγανωτικού ταρατσών, υψηλής ανακλαστικότητας και εκπομπής (αστάρι και 2 χέρια).

Εξωτερική θερμομόνωση δώματος σε οικία στην Αζόλιμνο Σύρου

 

Επιστροφή στα ΕΡΓΑ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.