ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Επιστροφή στα ΕΡΓΑΎδρευση – Αποχέτευση οικισμού Αληθινής Δήμου Άνω Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        02/04/2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     26/01/2008
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό Αληθινής του Δήμου Άνω Σύρου, δηλαδή χωματουργικά, σωληνώσεις, δίκτυα, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευές από σκυρόδεμα και οικοδομικές εργασίες.
 
 
 
Επιστροφή στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ


Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Α/Φ Γαλησσά και δικτύων ύδρευσης Άνω Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        29/08/2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     28/11/2007
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα αφαλάτωση του Γαλησσά προς τη δεξαμενή του Δανακού και τη δεξαμενή του Πάγου καθώς και από τις αφαλατώσεις του Κίνιου προς το Δελφίνι ενώ γίνεται αντικατάσταση των υπάρχοντων αγωγών βαρύτητας όπου απαιτείται.
 
 
Επιστροφή στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ


Κατασκευή δικτύου αγωγού ομβρίων οικισμού Κινίου και Γαλησσά Δήμου Άνω Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        12/11/2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     12/05/2007
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή δικτύου αγωγού ομβρίων οικισμού Κινίου και Γαλησσά Δήμου Άνω Σύρου  που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, κατασκευή φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χυτοσιδηρά καλύμματα, τσιμεντοστρώσεις, αργολιθοδομές, αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων και διάφορες άλλες επιμέρους εργασίες.
 
 
Επιστροφή στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ


Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγκάλης με αντλιοστάσιο Πόλης Τήνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        27/01/2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     27/08/2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης ο οποίος συνδέει το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής της Αγκάλης με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο της πόλης της Τήνου, καθώς και τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου της Αγκάλης και σύνδεσή του με τα απαραίτητα δίκτυα.
 
 
Επιστροφή στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ


Ανάπλαση και ανακατασκευή δικτύων οδών Επτανήσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και άλλων οδών στην Ερμούπολη (υπεργολαβία 30%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        08/07/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     08/02/2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,ομβρίων και των οδοστρωμάτων των οδών Επτανήσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και άλλων οδών στην Ερμούπολη.
 
 
Επιστροφή στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.