ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Επιστροφή στα ΕΡΓΑ

 


Επισκευή και αποκατάσταση παραδοσιακής οικίας στον οικισμό της Άνω Σύρου

Πρόκειται για λιθόκτιστη διώροφη κατοικία και βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων του παραδοσιακού οικισμού Άνω Σύρου της νήσου Σύρου Κυκλάδων. Αποτελείται από κατώγαιο (ισόγειο) και ανώγαιο (πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο), τα οποία επικοινωνούν εσωτερικά μεταξύ τους και αποτελούν μια λειτουργική ενότητα, αναπτυσσόμενη σε δύο επάλληλα τμήματα.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής δαπέδων και στέγης ακολουθώντας πιστά την τυπική οικοδομική τεχνολογίας για τα παραοδιακά κτίσματα της Άνω Σύρου. Πιο αναλυτικά, τα πατώματα του ισογείου είναι διαμορφωμένα επί του εξομαλυμένου εδάφους και είναι στρωμένα με ξύλινες σανίδες. Τα πατώματα του ορόφου έχουν κατασκευασθεί από φέρουσες ξύλινες δοκούς επί των οποίων έχουν τοποθετηθεί καλάμια και επί των οποίων έχουν κατασκευαστεί ξύλινα δάπεδα. Η στέγη είναι επίπεδη και κατασκευασμένη με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με φέρουσες ξύλινες δοκούς, καλάμια και μονωτική στρώση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες επισκευής των επιχρισμάτων με χρήση ικριωμάτων και αντικατάστασης όλων των ξύλινων κουφωμάτων ίδιας τυπολογίας και διαστάσεων.Παραθεριστική κατοικία στην Αμπέλα Σύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        17/05/2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:    28/05/2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή φέροντος οργανισμού και  την ολοκληρωτική ανακαίνιση της υπάρχουσας κατοικίας, την προσθήκη ισόγειας αποθήκης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
 
 


Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικίας στα Χρούσσα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        10/01/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     30/04/2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή λιθοδομών για την οριοθέτηση δρόμου, καθώς και διαζωμάτων κήπου. Επιπλέον, περιλαμβάνει την διαμόρφωση και κατασκευή δρόμου από βιομηχανικό δάπεδο
 

 Επιστροφή στις ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣΑντικατασταση στέγης σε κτίριο επί της οδού Βοκοτοπούλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:        27/08/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:     31/10/2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο περιλαμβάνει αποξήλωση της παλαιάς ξύλινης στέγης και των κεραμιδιών, καθαιρέσεις τοιχοδομών (όπου απαιτήθηκε), θυρών, παραθύρων και επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά.
Κατασκευάστηκε νέα στέγη, έγινε υγρομόνωση δώματος και τοποθετήθηκαν καινούρια βυζαντινά κεραμίδια. Επιπλέον, κατασκευάστηκε ένα μικρό τμήμα οριζοντίου δώματος από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, έγινε θερμομόνωση και υγρομόνωση. Έγινε επανακατασκεύη τοίχων με οπτοπλινθοδομή κι έγιναν επιχρίσματα εξωτερικά και εσωτερικά στους τοίχους και το δώμα. Τέλος, κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν τα νέα κουφώματα.
 
 
Επιστροφή στις ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.