Μελέτες

Παράλληλα με τον κατασκευαστικό τομέα, η Α. Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε. Ε. δραστηριοποιείται με την ανάληψη και εκτέλεση μελετών όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες ΚΕΝΑΚ και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα:

Έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη συλλογή και σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης, καθώς και την εκπόνηση μελετών για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης.

Υπεύθυνος μηχανικός για την εταιρεία: Μάρκος Λ. Βαρθαλίτης

Η εταιρεία εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Ηλεκτρικών, Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρασφάλεια), Ανελκυστήρα, Πισίνας, Βιολογικού Καθαρισμού κ.α. καθώς και την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης KΕΝΑΚ. Μετά από τις 23.11.2010, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010, υποβάλλονται και μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/16.5.1997).

Υπεύθυνος μηχανικός για την εταιρεία: Φώτης Ε. Κοπανιτσάνος

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εξετάσει το κτίριο (διαδικασία που ονομάζεται ενεργειακή επιθεώρηση), να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις – σενάρια, ανάλογα την κατάσταση της οικίας και να ολοκληρώσει την διαδικασία με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του Κτιρίου. Η έκδοση Π.Ε.Α. έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη και απαιτείται με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου, με την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης υφισταμένου κτιρίου, για την πώληση ενός κτιρίου, για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου ή τμήματος κτιρίου και για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Πλέον, απαιτείται έκδοση Π.Ε.Α. και για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ., ενώ δεν απαιτείται για κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις συμβάλλουν στην απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου, την αξιολόγηση των οικονοµικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.

Ενεργειακός επιθεωρητής της εταιρείας είναι ο Φώτης Ε. Κοπανιτσάνος με Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ: 603

epitheoritis
EnglishGreek
Skip to content