Από το 2002

Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία Σύρος

Με πολυετή εμπειρία κατασκευάζουμε και υλοποιούμε έργα υψηλής ποιότητας.

Η τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τους Απόστολο Φ. Κοπανιτσάνο, Φώτη Ε. Κοπανιτσάνο και Φώτη Α. Κοπανιτσάνο μετά από επιτυχημένη πορεία είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι τεχνικών εταιρειών.

Από την ίδρυσή της ως σήμερα, ασχολείται με τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και τη διαχείριση ολοκληρωμένων και βιώσιμων τεχνικών έργων όπως τα οικοδομικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας της Σύρου και των Κυκλάδων.

Η εταιρεία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξεως για δημόσια έργα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, καθώς και για έργα οδοποιίας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται, επιπλέον, σε όλο το φάσμα μελέτης και κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών ιδιωτικών έργων (Μονοκατοικίες, Πολυκατοικίες, Οικιστικά Συγκροτήματα, Εργοστάσια, Συγκροτήματα Γραφείων).

Στοχεύουμε στη βέλτιστη ποιότητα κατασκευής σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας.

Παράλληλα, στόχος της Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. είναι ο συνδυασμός της βέλτιστης δυνατής ποιότητας και του ελάχιστου δυνατού κόστους, παράγοντες πολύ σημαντικοί σε κάθε κατασκευή, καθώς οι εσφαλμένες επιλογές οδηγούν σχεδόν απαρέγκλιτα σε εκπτώσεις της ποιότητας και διόγκωση του συνολικού κόστους, καθώς προκύπτουν αστοχίες υλικών, εκ των υστέρων αναγνωρίσεις σφαλμάτων και συνεπώς ανάγκη συχνής αντικατάστασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η άψογη οργάνωση, βοηθά στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου και του κόστους.

Τα συνεργεία, τα οποία αποτελούνται από έμπειρους εργοδηγούς, τεχνίτες, βοηθούς και εργατικό προσωπικό, ο μηχανικός εξοπλισμός, καθώς και η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας (παράγοντες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε σύγχρονη τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία), εγγυώνται την επίτευξη των στόχων μας.

Αναζητάτε έμπειρη και εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρία;

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ρηχωπό της Άνω Σύρου

Επιπλέον, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επενδύει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τον Δεκέμβριο του 2011 υπόγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη Δ.Ε.Η. για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ρηχωπό Άνω Σύρου. Τον Ιούλιο 2012 το φωτοβολταϊκό πάρκο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε με τη Δ.Ε.Η.

περισσότερα
fotovoltaiko

Με γνώμονα την κυκλική οικονομία φροντίζουμε για την ανάκτηση υλικών που προκύπτουν από τις πολλαπλές οικοδομικές εργασίες μας και την εναπόθεσή τους στις αρμόδιες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων).

Τα δύο ομόρρυθμα μέλη της Α.Φ. Κοπανιτσάνος & Σία Ε.Ε. συμμετέχουν παράλληλα και στην εταιρία ΑΠΕΚ Σύρου Ο.Ε. Σκοπός είναι η σωστή Ανάκτηση και Αξιοποίηση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

περισσότερα

Προσωπικό

EnglishGreek
company logo