Έργα

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται τόσο στο χώρο των δημοσίων έργων όσο και των ιδιωτικών.

Με εφόδιο το εργοληπτικό της πτυχίο, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πρωταγωνιστεί στα δημοπρατούμενα από το Δημόσιο έργα στην περιοχή των Κυκλάδων. Η ποιοτική, συνεπής και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση δημοσίων έργων στο σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού φάσματος, της έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία.
Παράλληλα, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ασχολείται με όλο το φάσμα των ιδιωτικών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και σε κάθε είδους ανακαινίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δωμάτων συνεργαζόμενη με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Ακολουθούν ενδεικτικά ιδιωτικά έργα:

Ακολουθούν ενδεικτικά δημόσια έργα:

EnglishGreek
Skip to content