Έργα

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται τόσο στο χώρο των δημοσίων έργων όσο και των ιδιωτικών.

Με εφόδιο το εργοληπτικό της πτυχίο, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πρωταγωνιστεί στα δημοπρατούμενα από το Δημόσιο έργα στην περιοχή των Κυκλάδων. Η ποιοτική, συνεπής και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση δημοσίων έργων στο σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού φάσματος, της έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία.
Παράλληλα, η Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ασχολείται με όλο το φάσμα των ιδιωτικών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και σε κάθε είδους ανακαινίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης, η πιστοποιημένη από την EUROCERT τεχνική μας ομάδα αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δωμάτων συνεργαζόμενη με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Ακολουθούν ενδεικτικά ιδιωτικά έργα:

Ακολουθούν ενδεικτικά δημόσια έργα:

EnglishGreek
company logo