Τεχνικός εξοπλισμός

Εκσκαφέας Caterpillar 303C CR

Η εταιρεία διαθέτει δύο μικρούς ερπυστριοφόρους εκσκαφείς. Κύριο έργο έχουν την εκσκαφή του εδάφους και την μετακίνηση και απόθεσή του σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Τα χαρακτηριστικά των ερπυστριοφόρων εκσκαφέων είναι:

EnglishGreek
company logo