Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Έκδοση Π.Ε.Α.

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακός επιθεωρητής της εταιρείας είναι ο Φώτης Ε. Κοπανιτσάνος με Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ: 603

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εξετάσει το κτίριο (διαδικασία που ονομάζεται ενεργειακή επιθεώρηση), να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις – σενάρια, ανάλογα την κατάσταση της οικίας και να ολοκληρώσει την διαδικασία με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του Κτιρίου.

Η έκδοση Π.Ε.Α. έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη και απαιτείται με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου, με την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης υφισταμένου κτιρίου, για την πώληση ενός κτιρίου, για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου ή τμήματος κτιρίου και για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Πλέον, απαιτείται έκδοση Π.Ε.Α. και για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ., ενώ δεν απαιτείται για κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις συμβάλλουν στην απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου, την αξιολόγηση των οικονοµικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.

EnglishGreek
company logo