Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη συλλογή και σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης, καθώς και την εκπόνηση μελετών για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης.

Υπεύθυνος μηχανικός για την εταιρεία: Μάρκος Λ. Βαρθαλίτης

EnglishGreek
company logo